De vier intenties van
Organisation of the
future

Organisation Of The Future is gebaseerd op vier principes van verbindend leiderschap: authenticiteit, verantwoordelijkheid, engagement, vertrouwen. Deze komen samen in de charter van verbindend leiderschap. Door deze te ondertekenen, toon je de intentie om op een authentieke, verantwoordelijke, geëngageerde en betrouwbare manier in leven en werk te willen staan. Zo vormen we een inspirerend en verbindend netwerk dat winst oplevert voor onszelf, onze omgeving en de hele samenleving.

Doe het hier

De vier principes

AUTHENCITIEIT

LOVE OF LEARNING ● TRANSPARANTIE ● OPENHEID ● WATER

Ik kies voor authenticiteit door mezelf te tonen zoals ik ben, transparant te zijn en open gedrag bij anderen te stimuleren. Mijn intentie is om altijd te willen leren en mezelf te blijven ontwikkelen. Nieuwe ervaringen, perspectieven en dimensies bekijk ik zonder oordeel.

VERANTWOORDELIJKHEID

BEGRIP ● DIENSTBAARHEID ● VUUR

Ik ga voor verantwoordelijkheid door eerst en vooral begrip te tonen voor mezelf en de wereld om me heen. Van daaruit doe ik wat nodig is om mezelf, mijn omgeving en de samenleving duurzaam te doen evolueren.

ENGAGEMENT

RUIMTE BEWUST DELEN ● GEVEN & NEMEN ● BALANS ● LUCHT

Ik ga voor engagement door te streven naar een natuurlijke balans wanneer ik me verbind met mezelf en anderen. Dat doe ik door niet meer en niet minder ruimte te nemen dan me toehoort op zowel materieel, fysiek, mentaal en emotioneel gebied.

VERTROUWEN

KWETSBAARHEID ● GENEROSITEIT ● OPEN SOURCE ● AARDE

Ik ga voor vertrouwen door me volledig en kwetsbaar te laten zien, genereus ervaringen te delen en best practices te tonen. In de overtuiging dat dit echt bijdraagt aan het welzijn van mezelf én het geheel.

Een zelfredenerend platform

Er is geen politieagent die bepaalt wie al dan niet trouw is aan deze basisprincipes van OOTF. Maar het is net de bedoeling dat ze tot leven komen in het zelflerende netwerk waarvan je deel uitmaakt. Laat dus zien hoe jij in leven en werk staat en deze intenties probeert waar te maken. Spreek er ook andere ondertekenaars op aan. Net door er samen bewust mee om te gaan, geven we ze vorm.

We hopen van harte dat je meedoet: hoe meer mensen dit charter ondertekenen, hoe groter de beweging naar een mensgerichte economie en samenleving.